Udskriv
 

Matematik i uderummet

Tag eleverne med på en udedag i matematikkens tegn. For mange elever bliver matematikken nemmere at gå til, når de arbejder med den konkret og bruger kroppen. I december måned får aktiviteterne selvfølgelig et lille jule-twist.
Om aktiviteten

Sted:

Raadvad Naturskole, Rude Skov Naturskole, Aftales

Målgruppe:

2. klasse, 3. klasse

Fag/læreplan:

Skolefag: Matematik
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D


Varighed:

3 timer

Mål:

Målet er at eleverne ved at arbejde med praktiske problemstillinger og matematiske begreber som geometri, spejling, afstande, mål og vægt får en oplevelse af, at matematik findes overalt omkring os og kan bruges i mange sammenhænge.

Drejebog:

Vi arbejder i værksteder med forskellige matematiske begreber. Eleverne deles i tre hold, der roterer mellem tre forskellige værksteder. Efter en ti-pause arbejder vi med tre nye værksteder og slutter af med en lille snak og frokost.

Opgaver for lærere og pædagoger:

To af værkstederne bemandes af lærere i hver runde - I skal naturligvis nok blive instrueret på forhånd.

Dele klassen i tre hold - gerne på forhånd.

Mere om aktiviteten:

Læringsaktiviteten er primært en matematikaktivitet, men der vil også indgå elementer fra natur/teknologi 
Booking
Du kan booke læringsaktiviteten her hvis du er fra en folkeskole i Rudersdal, Lyngby eller Gentofte Kommuner. Er du fra en anden målgruppe, skal du sende os en mail.
 
Lokalitet
Læringsaktiviteten holdes som udgangspunkt i Rude Skov eller Raadvad. I kan også vælge Charlottenlund skov eller Frederikslund skov, hvis det er tættere på jer.
 
Bemærk
Der skal to lærere med for at læringsaktiviteten kan fungere.
Hvis du arbejder med udeskole er det en fin aktivitet at få inspiration fra.
 
Husk
Eleverne skal klædes på efter vejret - vi er ude hele dagen
 

 
 
 
Naturskolerne.dk       Tlf. 45 80 59 26       mail@naturskolerne.dk       Raadvad 50, 2800 Lyngby